Zmluvy

Zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č.211/2000 Z.z. bolo do Zákona o slobodnom prístupe k informáciám vložené nové ustanovenie §5a, v rámci ktorého sa upravilo povinné zverejňovanie zmlúv. Podľa §5a ods.1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám „Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá


obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“

Zmluvy platné a účinné od roku 2011:
ZmluvaDodávateľNázov zmluvy / dodatkuNáklady na celkové plnenie zmluvy / dodatku vrátane DPHRezortObjednávateľDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy / dodatku
DokumentMarta StuchlíkováZmluva o nájme nebytových priestorov3306,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.09.201119.09.2016
DokumentMichaela MátéováZmluva o nájme nebytových priestorov7750,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany23.09.201123.09.2016
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa a.s.Dodatok k zmluve 33NPSL000111-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.12.2011 
DokumentSlovenský plynárenský priemysel a.s.Dodatok č.5/2012 k zmluve o dodávke plynu-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.201231.12.2012
DokumentFINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.Kúpna zmluva č. 01/201227137,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.02.2012 
DokumentCompuGroup Medical SK s.r.o.Dodatok k licenčnej zmluve 134/200060,90 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.03.2012 
DokumentNeurológia Wolfová s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.03.2012 
DokumentKooperativa poisťovňa, a.s.Havarijné poistenie motorových vozidiel559,86 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany16.05.2012 
DokumentKooperativa poisťovňa, a.s.Poistenie motorových vozidiel144,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany16.05.2012 
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a.s.Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti17390,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.07.201231.12.2013
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok ku zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.07.201231.12.2012
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok ku zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti17926,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.07.201231.12.2012
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyKúpna zmluva č. 1/20127300,00 €Zdrav.Kamil Kubik Martin28.08.2012 
DokumentSlovenský plynárenský priemysel a.s.Dodatok č.6/2013 k zmluve o dodávke plynu-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.201331.12.2013
DokumentCentrálna obstarávacia agentúra, s.r.o.Mandátna zmluva č. 74/2012900,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany11.10.201205.10.2013
DokumentSlovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o pripojení3,98 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.11.201220.11.2013
DokumentSlovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o pripojení-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.11.201220.11.2013
DokumentSlovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o pripojení-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.11.201220.11.2013
DokumentSlovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o pripojení3,98 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.11.201220.11.2013
DokumentSlovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o pripojení3,98 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.11.201220.11.2013
DokumentSlovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o pripojení3,98 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.11.201220.11.2013
DokumentSlovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o pripojení3,98 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.11.201220.11.2013
DokumentSlovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o pripojení3,98 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.11.201220.11.2013
DokumentSlovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o pripojení-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.11.201220.11.2013
DokumentSoňa Korčeková - ASO VendingZmluva o nájme nebytových priestorov248,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.10.201220.12.2017
DokumentMedicom Software, s.r.o.Licenčná zmluva č. 13-0001-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany25.01.2013 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyKolektívna zmluva na rok 2013-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany28.01.201331.12.2013
DokumentSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok č. 7/2013 k zmluve o dodávke plynu-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany25.03.201331.12.2013
DokumentOZO, a.s.Dodatok č.7 k Zmluve o poskytovaní služieb-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.04.201331.12.2013
DokumentFatra TIP s.r.o.Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 07/2012-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany15.04.201331.12.2013
DokumentLinde Gas k.s.Kúpna zmluva č. 01/2013-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany30.04.201313.03.2016
DokumentZdravotka - PZS, s.r.o.Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu1,65 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.05.2013 
DokumentAllianz Slovenská poisťovňa, a.s.Dodatok k poistnej zmluve č.700219186436,11 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany08.06.2013 
DokumentINMEDIA spol. s r.o.Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve na dodanie tovaru-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany13.09.201331.12.2013
DokumentPQM s r.o.Zmluva o recertifikácii systému manažérstva2100,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.09.201306.12.2016
DokumentINTA s.r.o.Zmluva o dielo č. 02/2013921,60 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.201320.12.2015
DokumentARE s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb8,30 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.06.2014 
DokumentARE s.r.o.Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb11,80 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany12.08.2014 
DokumentGAYA, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb č.GAYA/2061271.5751,64 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.11.201430.11.2016
DokumentGAYA, s.r.o.Kúpna zmluva č. 926/201425,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.11.2014 
DokumentSKANVOR, s.r.o.Dodatok č. 1 k zmluve o dielo1119,76 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.12.2014 
DokumentAllianz Slovenská poisťovňa, a.s.Poistenie vozidiel MOJE AUTO85,69 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.2015 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyKolektívna zmluva na rok 2015-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany25.02.2015 

Príkaz ministra zdravotníctva č.4/2012 bod 3 písm. g - zmluvy z VO od 11.10.2012:
ZmluvaDodávateľNázov zmluvyNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPHRezortObjednávateľDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy
DokumentPrievidzské pekárne a cukrárne a.s.874/2012 Kúpna zmluva č. 05/201222146,55 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.10.201217.10.2013
DokumentFatra TIP s.r.o.875/2012 Kúpna zmluva č. 07/201215573,32 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany25.10.201222.10.2013
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.877/2012 Kúpna zmluva č. 02/201230679,87 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany13.11.201207.11.2013
DokumentMETRO Cash & Carry SR s.r.o.878/2012 Kúpna zmluva č. 06/201215533,64 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany13.11.201208.11.2013
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.879/2012 Kúpna zmluva č. 04/201226164,42 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.11.201218.11.2013
DokumentPOZANA Mäso s.r.o.880/2012 Kúpna zmluva č. 03/201234598,58 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.11.201219.11.2013
DokumentMT Pharm s.r.o.883/2012 Rámcová zmluva č. 08/2012 na dodávku liekov101448,91 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.12.201217.12.2013

Príkaz ministerky zdravotníctva č.1/2013 bod 3 písm. g - zmluvy z VO od 25.7.2013:
ZmluvaDodávateľNázov zmluvyNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPHRezortObjednávateľDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy
DokumentLiptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s.50/2013 Kúpna zmluva č. 02/201311884,77 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.10.201318.10.2014
DokumentTomáš Kubinec - Zeleninári51/2013 Kúpna zmluva č. 03/201313819,40 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.10.201325.10.2014
DokumentINMEDIA spol. s r.o.52/2013 Kúpna zmluva č. 05/201329775,84 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany14.11.201313.11.2014
DokumentINMEDIA spol. s r.o.53/2013 Kúpna zmluva č. 06/201313269,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany14.11.201313.11.2014
DokumentENERGA Slovakia s.r.o.54/2013 Zmluva č. 421140001o združenej dodávke elektriny63864,24 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.201431.12.2015
DokumentZSE Energia, a. s.55/2013 Zmluva o združenej dodávke plynu96000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.201431.12.2014
DokumentINMEDIA spol. s r.o.56/2013 Kúpna zmluva č. 07/201322988,89 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.11.201320.11.2014
DokumentSTAVFIN a.s.57/2013 Zmluva o dielo37684,66 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany14.11.201331.12.2013
DokumentPOZANA MÄSO s.r.o.58/2013 Kúpna zmluva č. 04/201330464,09 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany23.11.201322.11.2014
DokumentARCHÍV SB s.r.o.59/2013 Zmluva o dielo č. 01/201313306,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.201431.12.2015
DokumentMT Pharm s.r.o.60/2013 Rámcová zmluva č. 01/2013114000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.12.201318.12.2014
DokumentMgr.MIČUDOVÁ Jarmila ZP - MEDIP62/2014 Rámcová zmluva č. 01/2014-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.04.201402.04.2015
DokumentBANCHEM s.r.o.64/2014 Kúpna zmluva č. 01/20144271,52 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany30.06.201429.06.2015
DokumentO.K.Term spol. s r.o.65/2014 Kúpna zmluva č. 02/20146797,80 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany30.06.201431.07.2014
DokumentLiptovské pekárne a cukrárne Včela-Lippek, ,k.s.67/2014 Kúpna zmluva č. 03/201422597,31 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.10.201426.10.2015
DokumentFatra TIP, s.r.o.68/2014 Kúpna zmluva č. 04/201410930,14 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.10.201426.10.2015
DokumentINMEDIA,spol. s r.o.69/2014 Kúpna zmluva č. 05/201426107,81 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany14.11.201413.11.2015
DokumentINMEDIA,spol. s r.o.70/2014 Kúpna zmluva č. 06/201413087,67 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany14.11.201413.11.2015
DokumentSKANVOR , s.r.o.71/2014 Zmluva o dielo č. 92/201412341,82 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.11.201415.12.2014
DokumentSlovenský plynárenský priemysel, a.s.72/2014 Zmluva o dodávke plynu94423,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.201531.12.2015
DokumentINMEDIA,spol. s r.o.73/2014 Kúpna zmluva č. 07/201420000,05 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.11.201420.11.2015
DokumentMäsovýroba,s.r.o.74/2014 Kúpna zmluva č. 08/201433693,12 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.11.201423.11.2015
DokumentMT Pharm, s.r.o.77/2014 Kúpna zmluva č. 09/2014110716,24 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.12.201418.12.2015
DokumentMgr.MIČUDOVÁ Jarmila ZP - MEDIP78/2014 Kúpna zmluva č. 01/20155492,49 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.04.201531.03.2015
DokumentBANCHEM s.r.o.79/2014 Kúpna zmluva č. Z20158584_Z5931,42 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany22.05.201523.05.2016

Príkaz ministra zdravotníctva č.3/2015 bod 3 písm. g - zmluvy z VO od 9.6.2015:
ZmluvaDodávateľNázov zmluvyNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPHRezortObjednávateľDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy
DokumentŠtefan ROŠTEK80/2015 Zmluva o dielo č. 01/20157613,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany07.07.201521.07.2015
DokumentENERGA Slovakia s. r. o.Kúpna zmluva č. Z201519805_Z59250,26 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.08.201531.12.2017
DokumentAZ-MAN,s.r.o.Zmluva o dielo č. 02/201531415,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučanyneplatnáneplatná
DokumentELENIT,s.r.o.Zmluva o dielo č. 03/201567153,99 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany07.09.201511.12.2015
DokumentSenium Medica, s.r.o.Kúpna zmluva č. Z201521182_Z107400,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany28.08.201518.12.2016
DokumentIng. Igor KovačkaMandátna zmluva č. 01/201517,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.09.2015 
DokumentLECHSTAV,s.r.o.Zmluva o dielo č. 04/201529195,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučanyneplatnáneplatná
DokumentSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Kúpna zmluva č. Z201520924_Z83898,19 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany25.08.201531.12.2016
DokumentELENIT,s.r.o.Zmluva o dielo č. 02/201531416,75 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.10.201516.11.2015
DokumentPolyStar, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201526843_Z8115,36 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany08.10.201531.12.2017
DokumentPrievidzké pekárne a cukrárne, a.s.Kúpna zmluva č. 02/201518173,07 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.10.201527.10.2016
DokumentFatra-TIP,s.r.o.Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 4/2014-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.10.2015 
DokumentINMEDIA,spol. s r.o.Kúpna zmluva č. 03/201535816,25 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany14.11.201513.11.2016
DokumentINMEDIA,spol. s r.o.Kúpna zmluva č. 05/201524024,67 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.11.201520.11.2016
DokumentMäsovýroba, s.r.o.Kúpna zmluva č. 06/201533593,10 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.11.201523.11.2016
DokumentSPOMA spol. s r.o.Zmluva číslo 56/20156 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany06.11.2015 
DokumentSNIEŽIK, s.r.o.Kúpna zmluva č. 04/201516123,30 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany14.11.201513.11.2016
DokumentCLEAN TONERY, s.r.o.Kúpna zmluva č. Z201534312_Z5280,01 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.11.201530.11.2016
DokumentINTA, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb č.01/2015/S921,60 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.201519.12.2017
DokumentELENIT,s.r.o.Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 03/2015-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2015 
DokumentFatra TIP, s.r.o.Kúpna zmluva č. 01/201634928,08 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.01.201621.01.2017
DokumentSPOMA spol. s r.o.Zmluva číslo 57/20166,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.02.2016 
DokumentJaroslav JunasZmluva číslo 02/2015/S200,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.2016 
DokumentCompuGroup Medical SK s.r.o.Dodatok k licenčnej zmluve 134/200079,08 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.03.2016 
DokumentPerfect Distribution, a.s.Kúpna zmluva č. 02/20164264,71 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.04.201631.03.2017
DokumentLinde Gas, k.s.Zmluva na dodávky plynov vo fľašiach, zväzkoch fliaš, kvapalných plynov a služieb2246,70 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.04.201614.04.2018
DokumentIng. Igor KovačkaMandátna zmluva20,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.06.2016 
DokumentMaxtor, s.r.o.Zmluva o dielo č. 03/201647844,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.06.2016 
DokumentConstruction, s.r.o.Zmluva o dielo č. 02/2016173092,82 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.06.2016 
DokumentIpstav, s.r.o.Zmluva o dielo č. 05/201695073,51 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.06.2016 
DokumentMaxtor, s.r.o.Zmluva o dielo č. 04/201679006,94 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.06.2016 
DokumentMaxtor, s.r.o.Zmluva o dielo č. 01/201646593,04 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany14.06.2016 
DokumentBanchem, s.r.o.Kúpna zmluva č. 03/20167200,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.06.201626.06.2017
DokumentJana SiráňováNájomná zmluva80,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.08.201601.08.2021
DokumentDAS Certification Slovakia s.r.o.Zmluva o vykonaní certifikácie systém manažérstva1980,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.10.2016 
DokumentPrievidzké pekárne a cukrárne, a.s.Dodatok ku kúpnej zmluve č. 02/2015-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.10.2016 
DokumentTurpek, s.r.o.Kúpna zmluva č. 04/201616983,68 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.11.201631.10.2017
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyNájomná zmluva č. 01/201625,00 €Zdrav.Marta Stuchlíková01.11.201631.10.2021
DokumentMäsovýroba,s.r.o.Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 06/2015-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany29.11.2016 
DokumentINMEDIA,spol. s r.o.Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 05/2015-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany30.11.2016 
DokumentINMEDIA,spol. s r.o.Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 03/2015-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany30.11.2016 
DokumentSniežik, s.r.o.Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 04/2015-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany30.11.2016 
DokumentSenium Medica, s.r.o.Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. Z201521182_Z-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.12.2016 
DokumentINMEDIA,spol. s r.o.Kúpna zmluva č. Z201649162_Z14100,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.01.201704.01.2018
DokumentFatra TIP, s.r.o.Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 01/2016-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.11.2017 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyKolektívna zmluva na rok 2017-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.01.2017 
DokumentSenium Medica, s.r.o.Kúpna zmluva č. 05/2016112560,53 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany07.02.201705.02.2018
DokumentMäsovýroba,s.r.o.Kúpna zmluva č. 03/201729983,56 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany11.02.201709.02.2018
DokumentINMEDIA,spol. s r.o.Kúpna zmluva č. 04/201726722,36 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.02.201716.02.2018
DokumentINMEDIA,spol. s r.o.Kúpna zmluva č. 05/201724611,36 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.02.201716.02.2018
DokumentLiptovské pekárne a cukrárne Včela-Lippek,k.s.Zmluva o dodávke pekárenských a cukrárenských výrobkov č. 06/201711985,24 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany07.03.201705.03.2018
DokumentSlovak Telekom. a. s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany07.04.2017 
DokumentDÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.11 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.04.2017 
DokumentSPOMA SK s.r.o.Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní bezpečnostných služieb6,44 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.05.2017 
DokumentFatra TIP,s.r.o.Zmluva o dodávke ovocia a zeleniny č. 07/201725012,87 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany15.05.201711.05.2018
DokumentMUDr. Milan Henčel, PhD.Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu300,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.05.201706.04.2020
DokumentAllianz - Slovenska poisťovňa, a.s.Súhrnný návrh poistnej zmluvy1442,34 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.05.201718.05.2020
DokumentMgr. Marta ZávodskáZmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.06.2017 
DokumentIng. Martin Hromádka, PhD.Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany15.06.2017 
DokumentSlovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.06.2017 
DokumentSlovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.06.2017 
DokumentJUDr. Tatiana ČarskáMandátna zmluva24,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.07.2017 
DokumentDÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.12 ku zmluve č. 75NLDC0001142,50 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.07.201730.09.2017
DokumentJUDr. Tatiana ČarskáDohoda o odmene oprávnenej osoby150,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany12.07.2017 
DokumentJUDr. Tatiana ČarskáDohoda o plnení povinností oprávnenej osoby-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany12.07.2017 
DokumentGastro Global s.r.o.Kúpna zmluva č. Z201733166_Z3400,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany14.07.2017 
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č. 23 k Zmluve č. 33NPSL000111-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.07.201731.12.2017
DokumentSoňa Korčeková-ASO VENDINGDodatok č. 1 k Zmluve zo dňa 03.10.2012-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.07.2017 
DokumentVIDRA a spol. s r.o.Kúpna zmluva č.2017/018684914,24 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.07.201726.07.2018
DokumentSenium Medica, s.r.o.Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.05/2016 zo dňa 6.2.20174914,24 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany11.08.2017 
DokumentPerfect Distribution, a.s.Kúpna zmluva č. 06/20175385,70 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.08.201717.08.2018
DokumentSoňa Korčeková-ASO VENDINGZmluva o nájme3908,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.09.201718.09.2022
DokumentAllianz - Slovenská poisťovňa, a. s.Dodatok k poistnej zmluve číslo: 700219186436,11 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany14.10.2017 
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.04/2017 zo dňa 17.02.20171325,92 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.10.2017 
DokumentCompuGroup Medical Slovensko s. r. o.ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA17713,2 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.10.201731.12.2019
DokumentObec SučanyZmluva o nájme nebytových priestorov50,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany30.10.201715.11.2017
DokumentDÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.14 ku zmluve č. 75NLDC0001142,50 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.11.201731.03.2018
DokumentJUDr. Tatiana ČarskáDodatok č.1 k Mandátnej zmluve-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany14.11.2017 
DokumentSlovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany15.11.2017 
DokumentINMEDIA,spol. s r.o.Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. Z201649162_Z-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany22.11.2017 
DokumentMäsovýroba,s.r.o.Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 03/2017-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.11.2017 
DokumentLiptovské pekárne a cukrárne Včela-Lippek,k.s.Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 06/2017-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.11.2017 
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.05/2017 zo dňa 17.02.2017-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.11.2017 
DokumentFatra TIP,s.r.o.Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke ovocia zeleniny č.07/2017-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.11.2017 
DokumentFatra TIP,s.r.o.Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke ovocia zeleniny č.07/2017-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.11.2017 
DokumentENERGA Slovakia s. r. o.Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.Z201519805_Z-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.11.2017 
DokumentZdravotka - PZS, s.r.o.Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení zdravotného dohľadu zo dňa 30.04.2013-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.11.2017 
DokumentDAS Certification Slovakia s.r.o.Dodatok č.1 k Zmluve o vykonaní certifikácie systému manažérstva-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany28.11.2017 
DokumentPROMYS soft, s.r.o.Dodatok č.2 Zmluve o poskytovaní služieb č.2007HIS-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany30.11.2017 
DokumentSOFTIP a.s.Dodatok č.3 Zmluve o dielo č.18026036-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.12.2017 
DokumentVIDRA a spol. s r.o.Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.2017/01868-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.12.2017 
DokumentARCHÍV SB, s.r.o.Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.Z201540695_Z-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.12.2017 
DokumentLindström, s.r.o.Dodatok č.1 k Zmluve o servisnom prenájme rohoží-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.12.2017 
DokumentTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Dodatok č.1 k Zmluve o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení č.200517876-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.12.2017 
DokumentEMOS Alumatic, s.r.o.Dodatok č.1 k Servisnej zmluve č.68/11-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany08.12.2017 
DokumentInnovatrics, s.r.o.Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.260654-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany08.12.2017 
DokumentPROMOS spol. s r.o.Zmluva o vykonávaní servisu, údržby a opráv elektronických zariadení681,12 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.2018 
DokumentNeurológia Wolfová, s.r.o.Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany12.12.2017 
DokumentHOUR, spol. s r.o.Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.108/2007/ZODH/ZA-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany12.12.2017 
DokumentLinde Gas k.s.Dodatok č.1 k Zmluve na dodávky plynov vo fľašiach, zväzkoch fliaš, kvapalných plynov a služieb-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany14.12.2017 
DokumentDÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.15 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NLDC000114-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany15.12.2017 
DokumentARE, s.r.o.Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2017 
DokumentARCHÍV SB, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201766811_Z7905,60 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.201831.12.2019
DokumentINTA,s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb č.01/2017/S921,60 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.201719.12.2019
DokumentCompuGroup Medical Slovensko s.r.o.Dodatok č.5 k Licenčnej zmluve o údržbe programového vybavenia W_Adam-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2017 
DokumentSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb62189,21 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.201831.12.2018
DokumentMAGNA ENERGIA a.s.Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb13592,83 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.201831.12.2018
DokumentKooperativa poisťovňa,a.s.Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č.6568847623-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.01.2018 
DokumentKooperativa poisťovňa,a.s.Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č.4002522767-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.01.2018 
DokumentKooperativa poisťovňa,a.s.Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č.6568842611-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.01.2018 
DokumentHOUR, spol. s r.o.Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 108/2007/ZODH/ZA-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany12.01.2018 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyKolektívna zmluva na rok 2018-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.01.2018 
DokumentSenium Medica, s.r.o.Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č. 05/2016-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany06.02.201830.04.2018
DokumentMäsovýroba, s.r.o.Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 03/2017-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany07.02.201830.04.2018
DokumentINMEDIA, spol. s r. o.Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 05/2017-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany13.02.201830.04.2018
DokumentINMEDIA, spol. s r. o.Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č. 04/2017-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany13.02.201830.04.2018
DokumentINMEDIA, spol. s r. o.Rámcová dohoda č. Z20185782_Z18900,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany15.02.201813.02.2019
DokumentLiptovské pekárne a cukrárne Včela-Lippek,k.s.Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 06/2017-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany15.02.201830.04.2018
DokumentBc. Miriam ChrochotskáDohoda o poskytnutí príspevku1000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.04.2018 
DokumentUnion zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.10 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti7150,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.04.2018 
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.16 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti29050,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.04.2018 
DokumentSlovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany07.04.2018 
DokumentBitúnok Čadca, s.r.o.Dohoda o zániku Rámcovej dohody č. Z201815074_Z-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.04.201826.04.2018
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dohoda o urovnaní24902,13 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.04.2018 
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Rámcová dohoda č. Z201817662_Z27300,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.04.201825.04.2019
DokumentLiptovské pekárne a cukrárne Včela-Lippek,k.s.Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve č. 06/201739000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.05.201830.06.2018
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č.25 k Zmluve č. 33NPSL000111235941,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.05.2018 
DokumentMäsovýroba, s.r.o.Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve č. 03/201739900,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.05.201830.06.2018
DokumentFatra TIP,s.r.o.Dodatok č.7 k Zmluve o dodávke ovocia zeleniny č.07/201739000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.05.201830.06.2018
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve č. 04/201739000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.05.201830.06.2018
DokumentSBS KOBRA MARTIN, s. r. o.Zmluva o poskytnutí služby fyzickej ochrany majetku č. 02/20183965,52 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany11.05.201804.06.2018
DokumentSlovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.05.2018 
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č.26 k Zmluve č. 33NPSL000111242082,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.05.2018 
DokumentNadácia VÚBZmluva o poskytnutí grantu č.2018-1-03/11700,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany23.05.201830.11.2018
DokumentLiptovské pekárne a cukrárne Včela - Lippek, k.s.Rámcová dohoda13496,22 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany23.05.201821.05.2019
DokumentBitúnok Čadca, s.r.o.Rámcová dohoda27726,71 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany23.05.201816.05.2019
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Rámcová dohoda29992,10 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany23.05.201810.05.2019
DokumentCompuGroup Medical Slovensko s.r.o.Zmluva - Spracovanie v súlade s čl.28 VN o ochrane OÚ-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany23.05.2018 
DokumentBESONE, s.r.o.Zmluva č. 18-437s o servise a výkone zodpovednej osoby140,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.05.201825.05.2019
DokumentZákladná odborová organizáciaDodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany31.05.2018 
DokumentFatra TIP,s.r.o.Rámcová dohoda22363,34 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany31.05.201830.05.2019
DokumentSilvia BalšiankováDohoda o poskytnutí príspevku1000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.06.2018 
DokumentSBS KOBRA MARTIN, s. r. o.Zmluva o poskytnutí služby fyzickej ochrany majetku4161,60 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany06.06.201804.07.2018
Dokumentzdravotka - PZS, s.r.o.Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu1,65 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.07.2018 
DokumentSenium Medica s.r.o.Rámcová dohoda85268,79 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.06.201826.06.2019
DokumentK-7 Psovodi –záchranári Slovenskej republikyZmluva o dodávke služieb51,67 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.07.2018 
DokumentSBS KOBRA Martin, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služby fyzickej ochrany majetku9409,92 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.07.201831.08.2018
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č.27 k Zmluve č. 33NPSL000111-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.07.2018 
DokumentZákladná odborová organizáciaDodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany30.07.2018 
DokumentZákladná odborová organizáciaZmluva o reklame300,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany30.07.201826.07.2019
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č.28 k Zmluve č. 33NPSL000111-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.08.2018 
DokumentJaroslav JunasZmluva o spracúvaní osobných údajov-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany31.08.2018 
Dokumentzdravotka – PZS, s r. o.Zmluva o spracúvaní osobných údajov-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany31.08.2018 
DokumentJarmila RazanabahinyDohoda o poskytnutí príspevku1000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany11.09.2018 
DokumentBlanka KráľováDohoda o poskytnutí príspevku1000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany13.09.2018 
DokumentLadislava BodoríkováDohoda o poskytnutí príspevku1000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany13.09.2018 
DokumentAutocont s.r.o.Zmluva o dielo č. 01/2018/ZoD30006,84 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany29.09.2018 
DokumentESPIK Group s.r.o.Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu8,70 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.10.201801.10.2020
DokumentZákladná odborová organizáciaDodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.10.2018 
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.17 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.10.2018 
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č.29 k Zmluve č. 33NPSL000111-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany23.10.2018 
DokumentAUTOCONT s.r.o.Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany23.10.2018 
DokumentVIDRA a spol. s r.o.Rámcová dohoda č.06/20184995,42 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.11.201804.11.2019
DokumentBitúnok Čadca, s.r.o.Dodatok č.1 k Rámcovej dohode zo dňa 16.05.201828511,91 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.11.201809.11.2019
DokumentPerfect Distribution a.s.Rámcová dohoda č.07/20183591,25 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany23.11.201822.11.2019
DokumentSlovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany12.12.2018 
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.18 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany13.12.2018 
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.19 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.12.2018 
DokumentSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-0129,709 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.201931.12.2019
DokumentMAGNA ENERGIA a.s.Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-0671,022 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.201931.12.2019
DokumentUnion zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.11 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti9242,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.01.2019 
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č.30 k Zmluve č. 33NPSL000111-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.01.2019 
DokumentSlovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.01.2019 
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č.31 k Zmluve č. 33NPSL000111-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany31.01.2019 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyKolektívna zmluva na rok 2019-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.02.2019 
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Rámcová dohoda č. Z20193835_Z21500,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany09.02.201908.02.2020
DokumentJohnson & Johnson, s.r.o.Dohoda o priamych dodávkach produktov-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany15.02.201801.02.2020
DokumentUnion zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.12 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti8877,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.02.2019 
DokumentObec SučanyZmluva o nájme nebytových priestorov50,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.02.201925.05.2019
DokumentObec SučanyZmluva o nájme nebytových priestorov50,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.02.201930.03.2019
DokumentPHYSIO CANIS, o.z.Zmluva o dodávke služieb53,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.03.201930.06.2019
DokumentFatra TIP,s.r.o.Dodatok č.1 k Rámcovej dohode zo dňa 30.05.201822934,03 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany23.03.201922.03.2020
DokumentSenium Medica, s.r.o.Dodatok č.1 k Rámcovej dohode zo dňa 26.06.201893795,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany29.03.2019 
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č.32 k Zmluve č. 33NPSL000111259161,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.04.2019 
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.20 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti38500,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.04.2019 
DokumentBitúnok Čadca, s.r.o.Dodatok č.2 k Rámcovej dohode zo dňa 16.05.201829224,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany13.04.201912.04.2020
DokumentBESONE, s.r.o.Dodatok č.1 k zmluve č. 18-437s140,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.05.2019 
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Rámcová dohoda č. Z201913424_Z43312,99 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.04.201926.04.2020
DokumentZákladná odborová organizáciaDodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.06.2019 
DokumentNárodné centrum zdravotníckych informáciíZmluva o poskytovaní verejných služieb-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.06.2019 
DokumentLiptovské pekárne a cukrárne Včela-Lippek,k.s.Rámcová dohoda 201922643,31 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.05.201924.05.2020
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Rámcová dohoda38796,56 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany25.05.201925.05.2020
DokumentBitúnok Čadca, s.r.o.Rámcová dohoda33089,05 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany28.05.201928.05.2020
DokumentFatra TIP,s.r.o.Rámcová dohoda43582,06 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany31.05.201931.05.2020
DokumentSenium Medica, s.r.o.Rámcová dohoda89086,11 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.06.201901.06.2020
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č.33 k Zmluve č. 33NPSL000111-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany09.07.201931.12.2019
DokumentUnion zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.13 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti9685,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany09.07.2019 
DokumentUniklima, s.r.o.Zmluva o dielo71726,40 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.07.201918.08.2019
DokumentZákladná odborová organizáciaDodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.10.2019 
DokumentBitúnok Čadca, s.r.o.Dohoda o ukončení Rámcovej dohody-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.10.2019 
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č.34 k Zmluve č. 33NPSL000111-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.10.201931.12.2019
DokumentNadácia SPPZmluva č.178/2019 o poskytnutí finančného príspevku3000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.10.2019 
DokumentPerfect Distribution a.s.Rámcová dohoda č.07/20196812,54 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany13.11.201912.11.2020
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č.35 k Zmluve č. 33NPSL000111274626,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.11.201931.03.2020
DokumentUnion zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.14 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti11983,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.12.201931.12.2019
DokumentSarana Pharm s.r.o.Rámcová dohoda15300,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.12.201902.12.2020
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.21 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti4620,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany07.12.201931.12.2019
DokumentHamsal s.r.o.Rámcová dohoda40951,75 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.201917.12.2020
DokumentPerfect Distribution a.s.Rámcová dohoda4883,14 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.12.201918.12.2020
DokumentARCHÍV SB, s.r.o.Rámcová dohoda0,756 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.12.201920.12.2020
DokumentVýchodoslovenská energetika, a.s.Realizačná zmluva64,855 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.01.202031.12.2020
DokumentObec SučanyZmluva o nájme nebytových priestorov50,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.01.202029.02.2020
DokumentInnogy Slovensko, s.r.o.Realizačná zmluva22,765 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.01.202031.12.2020
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.22 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti40810,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany13.01.2020 
DokumentScylla Security Servis s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb - strážnej služby67882,75 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.02.202031.01.2021
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyKolektívna zmluva na rok 2020-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.02.2020 
DokumentBidfood Slovakia s.r.o.Rámcová dohoda15997,85 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany14.02.202012.02.2021
DokumentPROSOFT Košice, a.s.Zmluva o dielo č.Zm2020.00146464,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.02.2020 
DokumentCHRIEN spol. s r.o.Rámcová dohoda16323,15 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.02.202018.02.2021
DokumentUnion zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.15 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti14713,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany28.02.2020 
DokumentMgr. Marta ZávodskáDodatok č.1 k Zmluve o výkone funkcie člena dozorného orgánu-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.03.2020 
DokumentMUDr. Milan Henčel, PhD.Dodatok č.1 k Zmluve o výkone funkcie člena dozorného orgánu-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.03.2020 
DokumentIng. Michal SalayZmluva o výkone funkcie predsedu/člena dozorného orgánu-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.03.2020 
DokumentIng. Michal SalayDodatok č.1 k Zmluve o výkone funkcie člena dozorného orgánu-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.03.2020 
DokumentUnion zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.16 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti15128,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.04.2020 
DokumentSlovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.03.2020 
DokumentSlovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.03.2020 
DokumentSlovak Telekom, a.s.Rámcová zmluva o spolupráci-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.04.202031.03.2022
DokumentJohnson & Johnson, s.r.o.Dohoda-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.04.202031.03.2021
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.23 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti68,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.04.202030.06.2020
DokumentSenium Medica, s.r.o.Dodatok č.1 k Rámcovej dohode zo dňa 31.05.201997994,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany09.04.2020 
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.24 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti48,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.04.202030.06.2020
DokumentEMOS Alumatic, s.r.o.Dodatok č.2 k Servisnej zmluve č.68/1182,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.05.2020 
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Rámcová dohoda29216,82 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany06.05.202005.05.2020
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.25 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti44491,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany15.05.202030.06.2020
DokumentPROSOFT Košice, a.s.Dodatok ku Zmluve o dielo č.Zm2020.001-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany16.05.202018.08.2020
DokumentSenium Medica, s.r.o.Rámcová dohoda - lieky a liečvá15287,88 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany23.05.202023.08.2020
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Dodatok č.1 k Rámcovej dohode38796,56 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.05.2020 
DokumentLiptovské pekárne a cukrárne Včela-Lippek,k.s.Dodatok č.1 k Rámcovej dohode22643,31 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany28.05.2019 
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č.36 k Zmluve č. 33NPSL000111312805,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.04.202031.03.2021
DokumentFatra TIP,s.r.o.Dodatok č.1 k Rámcovej dohode43582,06 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany31.05.2020 
DokumentSlovak Telekom, a.s.Dodatok k Dohode o voliteľnom programe Magenta Office168,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.06.2020 
DokumentSlovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb16,20 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.06.2020 
DokumentSlovak Telekom, a.s.Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb206,40 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.06.2020 
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dohoda o urovnaní10533,56 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany23.06.2020 
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.26 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.06.2020 
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Rámcová dohoda - mlieko a mliečne výrobky39438,73 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.07.202030.06.2021
DokumentFatra TIP,s.r.o.Rámcová dohoda - ovocie, zelenina a súvisiace výrobky44040,17 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.07.202030.06.2021
DokumentSlovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb24,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.07.2020 
DokumentSenium Medica, s.r.o.Rámcová dohoda - lieky a liečvá108024,34 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany08.08.202007.08.2021
DokumentLiptovské pekárne a cukrárne Včela-Lippek,k.s.Rámcová dohoda - pekárenské a cukrárenské výrobky27939,45 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany14.08.202013.08.2021
DokumentSARSTEDT spol. s r.o.Rámcová dohoda - laboratórny materiál1227,67 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.08.202019.08.2021
DokumentMED - solutions s. r. o.Darovacia zmluva - hematologický analyzátor-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.08.2020 
DokumentAutocont s.r.o.Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb340,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.09.202031.08.2021
DokumentBio G, spol. s r.o.Zmluva o dielo - biochemický analyzátor21060,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany15.10.2020 
DokumentPerfect Distribution a.s.Rámcová dohoda - zdravotnícky spotrebný materiál13390,42 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany31.10.202030.10.2021
DokumentESPIK Group s.r.o.Rámcová zmluva - zber a odvoz odpadu1123,20 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany07.11.202030.09.2022
DokumentHAMSAL s.r.o.Rámcová dohoda - mäso a mäsové výrobky38313,63 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.12.202002.12.2021
DokumentPerfect Distribution a.s.Rámcová dohoda - dezinfekčné prostriedky9397,09 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.12.202004.12.2021
DokumentMAGNA ENERGIA a.s.Rámcová zmluva - Plyn16,82 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.202131.12.2021
DokumentMAGNA ENERGIA a.s.Rámcová zmluva - Elektrická energia59,88 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.202131.12.2021
DokumentUnion zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.17 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti86100,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.2021 
DokumentARCHÍV SB, s.r.o.Rámcová dohoda - odvoz nebezpečného odpadu4968,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany16.12.202014.12.2021
DokumentCLEAN TONERY, s.r.o.Rámcová dohoda - Tonery10486,56 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany16.12.202015.12.2021
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č.37 k Zmluve č. 33NPSL000111183725,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany22.12.202030.06.2021
DokumentScylla Security Servis s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb - strážnej služby70009,92 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.02.202131.01.2022
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyKolektívna zmluva na rok 2021-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.02.2021 
DokumentCHRIEN spol. s r.o.Rámcová dohoda - hlboko mrazené výrobky16722,14 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.02.202103.02.2022
DokumentPerfect Distribution a.s.Rámcová dohoda - ostatný zdravotnícky materiál3894,88 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.02.202104.02.2022
DokumentSTRECHY KOSO s.r.o.Zmluva o dielo č. 01/202147745,47 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany22.02.2021 
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.27 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany09.03.2021 
DokumentJohnson & Johnson, s.r.o.Dohoda - lieky a liečvá-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany25.03.202131.03.2022
DokumentBESONE, s.r.o.Zmluva č. 21-025s o servise a výkone zodpovednej osoby140,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.04.202129.02.2024
DokumentPerfect Distribution a.s.Rámcová dohoda - ochranné pracovné prostriedky8137,08 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.03.202125.03.2022
DokumentHOUR, spol. s r.o.Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 108/2007/ZODH/ZA790,20 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany09.04.2021 
DokumentSLOVPAP SK s.r.o.Rámcová dohoda - čistiace prostriedky10299,48 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.04.202116.04.2022
DokumentUnion zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.18 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti110800,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany30.04.2021 
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Rámcová dohoda - potravinárske výrobky a nápoje40000,52 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.05.202117.05.2022
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany22.05.2021 
DokumentZDRAVZAR, s.r.o.Rámcová dohoda - nemocničné postele a stolíky112161,60 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany28.05.202126.05.2022
DokumentARE s.r.o.Dohoda o zrušení Zmluvy o poskytovaní služieb-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.06.2021 
DokumentFatra TIP,s.r.o.Rámcová dohoda - ovocie, zelenina a súvisiace výrobky31341,88 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany22.06.202121.06.2022
DokumentJana SiráňováZmluva o nájme2726,28 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.06.202125.06.2026
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Rámcová dohoda - mlieko a mliečne výrobky35588,88 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.06.202125.06.2022
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č.38 k Zmluve č. 33NPSL000111351055,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.07.202130.06.2022
DokumentSARSTEDT spol. s r.o.Rámcová dohoda - laboratórny materiál1877,14 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany22.07.202121.07.2022
DokumentSenium Medica, s.r.o.Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 07.08.2020130708,60 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany22.07.2021 
DokumentLiptovské pekárne a cukrárne Včela-Lippek,k.s.Rámcová dohoda - pekárenské a cukrárenské výrobky22255,13 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany13.08.202112.08.2022
DokumentSenium Medica, s.r.o.Rámcová dohoda - lieky a liečvá114877,02 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany07.09.202130.08.2022
DokumentSECO AUTOTRANS s.r.o.Kúpna zmluva - osobný automobil13200,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.09.202116.03.2022
DokumentUNIQA pojišťovna, a.s.Povinné zmluvné poistenie130,08 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.09.2021 
DokumentUNIQA pojišťovna, a.s.Havarijné poistenie505,23 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.09.2021 
DokumentAutocont s.r.o.Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb4896,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.10.202130.09.2022
DokumentAutocont s.r.o.Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.10.2021 
DokumentAsfin s.r.o.Kúpna zmluva - sanitka53880,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany06.10.202104.10.2022
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.28 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti59763,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.10.2021 
DokumentUnion zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.19 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti121400,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.10.2021 
DokumentMarta StuchlíkováZmluva o nájme1740,16 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.11.202126.10.2026
DokumentAllianz Slovenská poisťovňa, a.s.Súhrnný návrh poistnej zmluvy1648,90 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.11.2021 
DokumentHAMSAL s.r.o.Rámcová dohoda - mäso a mäsové výrobky41469,48 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany25.11.202124.11.2022
DokumentCyberlogy s.r.o.Zmluva o poskytovaní auditných a odborných služieb3960,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany25.11.202130.11.2021
DokumentMilan NovákKúpna zmluva1050,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany09.12.2021 
DokumentCLEAN TONERY, s.r.o.Rámcová dohoda - Tonery7169,64 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.12.202108.12.2022
DokumentARCHÍV SB, s.r.o.Rámcová dohoda12528,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany23.12.202122.12.2023
DokumentMAGNA ENERGIA a.s.Dodatok k realizačnej zmluve - Plyn-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.202231.01.2022
DokumentMAGNA ENERGIA a.s.Dodatok k realizačnej zmluve - Elektrina-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.202231.01.2022
DokumentELWORK, s.r.o.Zmluva o dielo - strecha12098,20 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany12.01.202212.04.2022
DokumentCHRIEN spol. s r.o.Rámcová dohoda - hlboko mrazené výrobky21703,14 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.01.202221.01.2023
DokumentMUDr. Dagmar KoppalováDohoda o poskytnutí náborového príspevku3000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.01.2022 
DokumentScylla Security Servis s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb - strážnej služby73408,80 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.02.202231.01.2023
DokumentUnion zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.20 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti148500,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.02.2022 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyKolektívna zmluva na rok 2022-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.02.2022 
DokumentMAGNA ENERGIA a.s.Dodatok k realizačnej zmluve - Plyn-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.02.202228.02.2022
DokumentMAGNA ENERGIA a.s.Dodatok k realizačnej zmluve - Elektrina-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.02.202228.02.2022
DokumentPerfect Distribution a.s.Rámcová dohoda - dezinfekčné prostriedky10188,70 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.02.202201.02.2023
DokumentPerfect Distribution a.s.Rámcová dohoda - ostatný zdravotnícky materiál3989,73 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.02.202217.02.2023
DokumentColonnade Insurance S.A.Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom153,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany25.02.2022 
DokumentKooperativa poisťovňa,a.s.Havarijné poistenie motorových vozidiel1158,65 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany25.02.2022 
DokumentKooperativa poisťovňa,a.s.Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel272,59 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany25.02.2022 
DokumentEnergie2, a.s.Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 112154678,60 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.03.202228.02.2023
DokumentEnergie2, a.s.Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre strednoodber č. 112154778,60 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.03.202228.02.2023
DokumentMAGNA ENERGIA a.s.Zmluva o dodávke elektriny0,29725 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.03.202228.02.2023
DokumentPAPERA s.r.o.Rámcová dohoda - čistiace prostriedky9314,84 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.03.202202.03.2023
DokumentMediland SK s. r. o.Rámcová dohoda - ochranné pracovné prostriedky4674,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.03.202216.03.2023
DokumentKooperativa poisťovňa,a.s.Návrh poistnej zmluvy - stroje a zariadenia1158,14 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.04.202231.03.2023
DokumentKooperativa poisťovňa,a.s.Návrh poistnej zmluvy - majetok a zodpovednosť2055,41 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.04.202231.03.2023
DokumentJohnson & Johnson, s.r.o.Dohoda - lieky a liečvá-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.04.202231.03.2023
Dokumenti-Secure, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb - KB480,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.04.202231.03.2023
DokumentIXPERTA s.r.o., organizačná zložkaDohoda o ochrane dôverných informácií a zachovaní mlčanlivosti-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.04.202231.03.2024
DokumentPROMYS soft, s.r.o.Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2007HIS576,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.04.2022 
DokumentJana SiráňováDodatok č.1 k Zmluve o nájme227,19 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.04.202222.06.2026
DokumentDeMoTech, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služby AutoReport12,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.04.2022 
DokumentCHRIEN spol. s r.o.Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode - hlboko mrazené výrobky23868,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.04.202221.01.2023
DokumentIng. Silvia KaraffováZmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany07.04.202201.11.2026
DokumentIng. Peter KováčikZmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany07.04.202201.11.2026
DokumentIng. Michal SalayZmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany07.04.202201.11.2026
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Rámcová dohoda - mlieko a mliečne výrobky54412,44 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.05.202223.05.2023
DokumentFatra TIP,s.r.o.Rámcová dohoda - ovocie, zelenina a súvisiace výrobky37680,96 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.05.202223.05.2023
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.29 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti63946,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.06.2022 
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č.39 k Zmluve č. 33NPSL000111316030,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.07.202231.07.2023
DokumentLiptovské pekárne a cukrárne Včela-Lippek,k.s.Rámcová dohoda - pekárenské a cukrárenské výrobky30904,26 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany07.07.202206.07.2023
DokumentMatej VrábKúpna zmluva1050,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany09.07.202215.07.2022
DokumentPROSOFT Košice, a.s.Servisná zmluva č.Zm2022.019561,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.08.202231.07.2023
DokumentMgr. Michaela GejdošováDarovacia zmluva400,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.08.2022 
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a. s.Dodatok č.30 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.08.202230.09.2022
DokumentIveta DvorskáDarovacia zmluva1000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.08.2022 
DokumentSenium Medica, s.r.o.Rámcová dohoda - lieky a liečvá126254,36 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany25.08.202224.08.2023
DokumentObec SučanyZmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov50,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.09.202229.10.2023
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č.40 k Zmluve č. 33NPSL000111-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.09.2022 
DokumentCMT Group s. r. o.Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov2304,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.10.202230.09.2027
DokumentAutocont s.r.o.Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb4896,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.10.202230.09.2023
DokumentATLANTA Žilina s.r.o.Rámcová dohoda č. 09/202231439,21 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.11.202204.05.2023
DokumentHEXEMPO, s.r.o.Zmluva o dielo č. 02/202269238,20 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.11.202210.01.2023
DokumentDominika CabajováDohoda o poskytnutí náborového príspevku500,020 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany29.11.2022 
DokumentSTARSTAFF MED, s.r.o.Rámcová zmluva o sprostredkovaní zamestnanca9900,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.12.202230.11.2023
DokumentSTARSTAFF MED, s.r.o.Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.12.202230.11.2023
DokumentLUNDBECK Slovensko s.r.o.Darovacia zmluva2000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.12.2022 
DokumentPAPERA s.r.o.Dohoda o ukončení-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.12.2022 
DokumentCLEAN TONERY, s.r.o.Rámcová dohoda na dodanie tovaru (originálne tonerové náplne)10179,48 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.12.202209.12.2023
DokumentAdam DlhýDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentAlena GardášováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentBc. Baňáková_ AnnaDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentLenka CalíkováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentKatarína DelenčákováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentMgr. Žofia ErtelováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentMgr. Monika Garlathy CholevováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentBc. Ivana GubányováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentMarta ChovancováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentBc. Janíčková LuciaDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentLadislava JuríkováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentPhDr. Andrea KotyrováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentMgr. Lenka KulichováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentGabriela LaššuthováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentLukáčová MiroslavaDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentMaďariová ĽubicaDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentKatarína MilcováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentLýdia NovákováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentMgr.Ondáková NikoletaDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentMgr. Eva PalárcováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentPhDr. Mária PronajováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentMgr. Lucia StaňováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentMgr. Závodský FrantišekDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentVeronika ŽingorováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentBizoňová_MichaelaDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentZuzana CupanováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentDenisa GettováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentMária Magdaléna HofrejováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentElena HoldošováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentOľga HoldošováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentChlúdová BibiánaDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentKatarína KowařovskáDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentMaroš KrkošaDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentDominika_PraženicováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentAndrea_FrndováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentRenata KozákováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentEva KozákováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentNováková OľgaDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentDominik_RákošiDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentMiroslava SajdákováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentJela ŠmidováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentBc. Dušan TvarožnýDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentBožena TlacháčováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentAndrea VrabcováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentDanka BercíkováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentDana RoszohováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentFranková IngridDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentTerézia SochuľákováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku3500,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.12.2022 
DokumentMgr. Zuzana ČerveníkováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 
DokumentMgr. Slavomíra JašekováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 
DokumentMgr. Lenka NáčinováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 
DokumentPhDr. Zuzana OravcováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 
DokumentMgr. Blanka SakmárováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 
DokumentŽofia BilekováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 
DokumentBc. Buociková KatarínaDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 
DokumentDana El Asely ValjentováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 
DokumentMgr. Michaela GejdošováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 
DokumentBc. Janka HakalováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 
DokumentAnna_MarhaváDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 
DokumentAndrea_MudroňováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 
DokumentMgr. Nikoleta PapajováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 
DokumentMonika VojtováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 
DokumentMarcela-SoboličováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 
DokumentPavel HromekDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 
DokumentDana_MakovníkováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 
DokumentSlavomíra PiaderováDohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku5000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.12.2022 

Zmluvy platné a účinné od roku 2023:
ZmluvaDodávateľNázov zmluvy / dodatkuNáklady na celkové plnenie zmluvy / dodatku vrátane DPHRezortObjednávateľDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy / dodatku
DokumentObec SučanyZmluva o nájme nebytových priestorov50,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany14.01.202321.01.2023
DokumentFatra TIP, s.r.o.Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 23.05.202241573,54 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.01.2023 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č. 21 k zmluve o poskytovaní zdrav. starostlivosti202430,00 €Zdrav.Union zdravotná poisťovňa27.01.2023 
DokumentGedeon Richter SlovakiaDarovacia zmluva2800,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.01.2023 
DokumentChrienRámcová dohoda7628,32 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.01.202327.04.2023
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyKolektívna zmluva na rok 2023-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany31.01.2023 
DokumentANEL SECURITY, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb - strážnej služby59305,20 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.02.202331.01.2024
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č.31 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. č. 75NLDC00011479933,00 €Zdrav.DÔVERA zdravotná poisťovňa07.02.2023 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDarovacia zmluva0,00 €Zdrav.Univerzitná nemocnica Martin08.02.2023 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č. 41 k zmluve o poskytovaní zdrav. starostlivosti52757,00 €Zdrav.Všeobecná zdravotná poisťovňa14.02.2023 
DokumentMagma_energiaZmluva o dodávke elektriny19,20 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.02.202329.02.2024
DokumentSPP energiaZmluva o dodávke plynu119,38 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.03.202329.02.2024
DokumentSPP energiaZmluva o dodávke plynu119,38 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.03.202329.02.2024
DokumentMinisterstvo-dopravyZZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU199576,70 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.03.2023 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyZmluva o praktickej výučbe0,00 €Zdrav.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave31.03.2023 
Dokumenti-SecureZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB480,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.04.202331.03.2024
DokumentKooperativa poisťovňa,a.s.Návrh poistnej zmluvy - majetok a zodpovednosť1853,70 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.04.202301.04.2024
DokumentKooperativa poisťovňa,a.s.Návrh poistnej zmluvy - stroje a zariadenia987,92 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.04.202301.04.2024
DokumentMajster PapierRámcová dohoda12025,20 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany13.04.202312.04.2024
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyZmluva o spolupráci a praktickej výučbe5,00 €Zdrav.Paneurópska vysoká škola v Bratislave22.04.2023 
DokumentINMEDIA, spol. s r. o.Dodatok č.1 k rámcovej dohode zo dňa 07.04.202265640,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany25.04.2023 
DokumentVIDRA a spol. s.r.o.Rámcová dohoda12551,44 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany28.04.202327.04.2024
DokumentKreston Slovakia Technology, s.r.o.Zmluva o zabezpečení kybernetických bezp. opatrení0,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.05.2023 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č. 42 k Zmluve52757,00 €Zdrav.Všeobecná zdravotná poisťovňa11.05.2023 
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Rámcová dohoda53085,89 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany13.05.202312.05.2024
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č.32 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.75NLDC00011482490,00 €Zdrav.DÔVERA zdravotná poisťovňa16.05.2023 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok ku kolektívnej zmluvy na rok 2023-,- €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.06.2023 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č. 22 k zmluve o poskytovaní zdrav. starostlivosti197146,00 €Zdrav.Union zdravotná poisťovňa26.05.2023 
DokumentUniverzita Komenského v BratislaveZmluva o odbornej pomoci0,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.06.2023 
DokumentStredoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy0,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany07.06.2023 
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Rámcová dohoda41188,8290 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.07.202318.07.2024
DokumentChrien, spol. s r.o.Rámcová dohoda31658,76 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.07.202318.07.2024
DokumentFatra TIP s.r.o.Rámcová dohoda53084,16 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.07.202318.07.2024
DokumentPOZANA MEAT s.r.o.Rámcová dohoda55623,43 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.07.202318.07.2024
DokumentNovocasing Nitra, s.r.o.Rámcová dohoda49480,5944 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.07.202318.07.2024
DokumentLiptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek k.s.Rámcová dohoda29570,87 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.07.202318.07.2024
DokumentSenium Medica, s.r.o.Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 24.08.2023138875,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.08.2023 
DokumentObec SučanyZmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov70,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany25.08.202330.09.2023
DokumentSenium Medica, s.r.o.Rámcová dohoda - lieky a liečvá144011,2058 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.09.202304.09.2024
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č. 43 k zmluve o poskytovaní zdrav. starostlivosti400085,00 €Zdrav.Všeobecná zdravotná poisťovňa05.09.202331.03.2024
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č.33 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti0,00 €Zdrav.DÔVERA zdravotná poisťovňa13.09.202331.12.2024
DokumentT – 613, s.r.o.Zmluva o nájme kavomatu4255,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.09.202312.09.2028
DokumentAutocont s.r.o.Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb4896,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.10.202330.09.2024
DokumentANEL SECURITY, s.r.o.Dohoda o ukončení služieb v oblasti bezpečnosti0,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.10.202331.10.2023
DokumentTBAU, s.r.o.Zmluva o dielo Átrium192799,45 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.10.202323.10.2024
DokumentFood Factory Slovakia s.r.o.Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07/20230,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.10.202318.07.2024
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č.34 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti89090,00 €Zdrav.DÔVERA zdravotná poisťovňa03.11.2023 
DokumentSIGNUM legal s. r. o.Zmluva o poskytovaní auditných a odborných služieb3750,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany23.11.202331.12.2023
DokumentLUNDBECK Slovensko s. r. o.Darovacia zmluva800,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany30.11.2023 
DokumentMinisterstvo zdravotníctvaDodatok č.1 o financovaní na hosp. mobilizaciu18622,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany08.12.2023 
DokumentLIONS CLUB ŽilinaDarovacia zmluva3315,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany13.12.2023 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č. 23 k zmluve o poskytovaní zdrav. starostlivosti203000,00 €Zdrav.Union zdravotná poisťovňa19.12.2023 

Zmluvy platné a účinné od roku 2024:
ZmluvaDodávateľNázov zmluvy / dodatkuNáklady na celkové plnenie zmluvy / dodatku vrátane DPHRezortObjednávateľDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy / dodatku
DokumentARCHÍV SB, s.r.o.Rámcová dohoda Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu15480,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany06.01.202405.01.2026
DokumentSIGNUM legal s. r. o.Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní auditných a odborných služieb0,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.01.202431.01.2024
DokumentAricoma Systems s.r.o.Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní servisných služieb0,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.01.2024 
DokumentStredoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny0,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany23.01.2024 
DokumentBUBO s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb - strážnej služby56923,20 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.02.202431.01.2024
DokumentSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o dodávke plynu61,19 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.03.202428.02.2023
DokumentMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácieDodatok č.1 k zmluve o poskytnití nenávratného finačného príspevku č. Z311071CDK8199555,44 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany02.02.2024 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č.35 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti93545,00 €Zdrav.DÔVERA zdravotná poisťovňa06.02.2024 
DokumentObec SučanyZmluva o nájme nebytových priestorov140,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany14.02.202406.04.2024
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č.36 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.75NLDC00011493545,00 €Zdrav.DÔVERA zdravotná poisťovňa14.02.2024 
Dokumentencare, s.r.o.Zmluva o dodávke elektriny6,60 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.03.202431.12.2024
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č. 44 k zmluve o poskytovaní zdrav. starostlivosti25610,00 €Zdrav.Všeobecná zdravotná poisťovňa20.02.2024 
DokumentBESONE, s.r.o.Zmluva č. 24-021s o servise a výkone zodpovednej osoby175,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.03.202428.02.2027
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č. 24 k zmluve o poskytovaní zdrav. starostlivosti231420,00 €Zdrav.Union zdravotná poisťovňa21.03.2024 
DokumentMajster PapierRámcová dohoda č. 01/202412387,86 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.03.202421.03.2025
DokumentKooperativa poisťovňa,a.s.Návrh poistnej zmluvy - majetok a zodpovednosť2122,86 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.04.202402.04.2025
DokumentKooperativa poisťovňa,a.s.Návrh poistnej zmluvy - stroje a zariadenia1181,38 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany03.04.202402.04.2025
Dokumenti-SecureZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB480,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.04.202431.03.2025
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č. 45 k zmluve o poskytovaní zdrav. starostlivosti0,00 €Zdrav.Všeobecná zdravotná poisťovňa06.04.2024 
DokumentTerézia SochuľákováDohoda o splátkach2835,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany11.04.202431.08.2024
DokumentWIP Security, s. r. o.Zmluva o dielo Perimetrická ochrana41133,60 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.04.202416.10.2024
DokumentBUBO s.r.o.Dodatok zmluvy o poskytovaní služieb - strážnej služby0,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.04.202431.12.2024
DokumentHEXEMPO, s.r.o.Zmluva o dielo č. 02/202483115,60 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.04.202418.06.2024
DokumentObec SučanyZmluva o nájme nebytových priestorov70,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.04.202408.06.2024
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č.37 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.75NLDC00011496217,00 €Zdrav.DÔVERA zdravotná poisťovňa30.04.2024 
DokumentFood Factory Slovakia s.r.o.Dohoda o ukončení Rámcovej dohody0,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.05.2024 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č. 46 k zmluve o poskytovaní zdrav. starostlivosti25610,00 €Zdrav.Všeobecná zdravotná poisťovňa14.05.2024 
DokumentMinisterstvo zdravotníctvaZmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu21360,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany14.05.202431.12.2024
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Rámcová dohoda17801,02 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany29.05.202429.09.2024
DokumentLiptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek k.s.Dodatok č. 128 085,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.06.2024 
DokumentDana KubičárováDohoda o poskytnutí náborového príspevku1000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.06.2024 
DokumentMUDr. Matej SúkeníkDohoda o poskytnutí náborového príspevku6000,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.06.2024 
DokumentPhDr. Andrea KyselováZmluva o sprostredkovaní zamestnania za úhradu9990,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany07.06.202406.12.2024
DokumentCLEANING s.r.o.Zmluva o výpožičke0,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany11.06.2024 
DokumentPROMYS soft, s.r.o.Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2007HIS864,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.06.2024 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č. 47 k zmluve o poskytovaní zdrav. starostlivosti0,00 €Zdrav.Všeobecná zdravotná poisťovňa04.07.2024 
DokumentBUBO s. r. o.Zmluva o spracúvaní osobných údajov0,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany05.07.202431.12.2024
DokumentPOZANA MEAT s.r.o.Rámcová dohoda61274,69 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany09.07.2024 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok č.38 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.75NLDC0001140,00 €Zdrav.DÔVERA zdravotná poisťovňa11.07.2024 
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Rámcová dohoda45277,83 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany12.07.2024 
DokumentChrien, spol. s r.o.Rámcová dohoda34810,56 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.07.2024 
DokumentFatra TIP s.r.o.Rámcová dohoda58345,86 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.07.2024 
DokumentPROSOFT Košice, a.s.Servisná zmluva k NIS642,00 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.08.202431.07.2025


^ Späť ^