Psychiatrická liečebňa Sučany

Psychiatrická liečebňa Sučany predstavuje významnú inštitúciu, prezentujúcu odbor psychiatrie na severnom Slovensku. Bola zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č.3724 /1991-A/V-5 dňa 1.1.1992, ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou. Nadriadeným orgánom ... (viac) »

Kontakty

Telefónne čísla
Faxové čísla
E-mailové adresy
Návštevné hodiny
Pokyny pre pacientov
... (viac) »

Kde nás nájdete

PL Sučany
ul. Hradiská 23
038 52 Sučany
... (viac) »

Ponuka práce

Hľadáme záujemcov na obsadenie pracovnej funkcie ... (viac) »

Pokyny pre návštevy

V súlade s aktuálnou epidemiologickou situáciou sa povoľujú návštevy pacientov v Psychiatrickej liečebni Sučany organizované podľa nasledovných pokynov:
... (viac) »

Oznamy

Canisterapeutický program.
... (viac) »

Oznam záujemcom o odbornú prax na Oddelení klinickej psychológie (OKP).
... (viac) »

Projekt Podpora a rozvoj aktivít psychosociálnej rehabilitácie (OKP).
... (viac) »

Psychiatrická liečebňa Sučany v zmysle § 1 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.
... (viac) »

Projekt

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti

Certifikát

Certifikát - dôveryhodná firma

Fotogaléria

Budova psychiatrickej liečebne Budova psychiatrickej liečebne Budova do psychiatrickej liečebne Átrium psychiatrickej liečebne Grafity v átriu psychiatrickej liečebne Átrium psychiatrickej liečebne Átrium psychiatrickej liečebne Vnútorný park pre pacientov Vnútorný park pre pacientov Vnútorný park pre pacientov ... (viac) »