O Z N Á M E N I E

NÁVŠTEVNÉ DNI A HODINY:

Oddelenie A1, A2 (otvorené):
Utorok, štvrtok, sobota od 13:30 do 16:30 hod.

Oddelenie A3 (uzatvorené):
Pondelok - nedeľa od 14:00 do 16:00 hod.

Oddelenie B2, B3 (otvorené):
Streda, piatok, nedeľa od 13:30 do 16:30 hod.

POKYNY PRE NÁVŠTEVY:

Návšteva je možná len po vopred dohodnutom telefonickom dohovore na presne stanovený termín a čas,
vstup do areálu PL Sučany je povolený len dvom osobám pre jedného pacienta,
návštevy musia mať prekryté dýchacie cesty počas celej doby v liečebni respirátorom,
pri vstupe do budovy PL Sučany povinnosť dezinfikovať ruky a poskytnúť svoje iniciály službukonajúcemu zamestnancovi vrátnice k zápisu do „Knihy návštev“,
návšteva sa uskutočňuje len v určených priestoroch,
návšteva hospitalizovaného pacienta Oddelenia A3 je možná max. 30 minút.

Vzhľadom k veľkému vyťaženiu personálu PL v dopoludňajších hodinách doporučujeme objednávku návštevy realizovať až po 13:00 hod.


Zákaz:

vstupu osobám mladším ako 15. rokov veku,
realizovať návštevy na izbách pacientov a zákaz pohybu mimo určených priestorov,
návštevy nie sú povolené osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a návštevám, ktoré majú príznaky akútneho respiračného ochorenia (kašeľ, dýchavičnosť, teplota nad 37°C).

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme pacientom psychiatrickej ambulancie a ambulancie všeobecného lekára v Psychiatrickej liečebni Sučany, že v prípade potreby predpisu liekov môžu kontaktovať lekárov liečebne na telefónnom čísle (spojovateľ) 043/42 93 201–4, alebo primariát A na telefónnom čísle: + 421 903 962 313, alebo primariát B na telefónnom čísle: + 421 903 904 378.
Ambulanciu všeobecného lekára v Psychiatrickej liečebni Sučany môžu v prípade potreby kontaktovať na telefónnom čísle + 421 910 733 374.


V Sučanoch dňa 15.októbra 2022

Ing. Roman K ľ u č i a r i k
            riaditeľ

^ Späť ^