Psychiatrická liečebňa Sučany v zmysle § 1 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu a v znení Vyhlášky MV SR č. 336/2023 Z. z. prijíma zásielky.


neelektronické na adrese:

Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 Sučany

elektronické na mailovej adrese:

plsucany@plsucany.sk

sekretariat@plsucany.sk

roman.kluciarik@plsucany.sk

^ Späť ^