Faktúry

Na základe novely č.382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmlúvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach. Povinné je zverejňovanie len tých faktúr, ktoré sa týkajú verejných prostriedkov, majetku štátu, obce, vyššieho územného celku, alebo právnických osôb zriadených zákonom. Podľa §5b sazverejňujú prijaté ( došlé ) faktúry po 1. januári 2011. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od dňa úhrady. Od 1.1.2012 je povinnosť zverejňovať všetky faktúry bez ohľadu na ich hodnotu okrem faktúr, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou a faktúr, ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou. Faktúry sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Faktúry za rok 2011:
ŠtvrťrokZoznam faktúr
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011

Faktúry za rok 2012:
ŠtvrťrokZoznam faktúr
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012

Faktúry za rok 2013:
ŠtvrťrokZoznam faktúr
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013

Faktúry za rok 2014:
ŠtvrťrokZoznam faktúr
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014

Faktúry za rok 2015:
ŠtvrťrokZoznam faktúr
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015

Faktúry za rok 2016:
ŠtvrťrokZoznam faktúr
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016

Faktúry za rok 2017:
ŠtvrťrokZoznam faktúr
1/2017
2/2017
3/2017
4/2017

Faktúry za rok 2018:
ŠtvrťrokZoznam faktúr
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018

Faktúry za rok 2019:
ŠtvrťrokZoznam faktúr
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019

Faktúry za rok 2020:
ŠtvrťrokZoznam faktúr
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020

Faktúry za rok 2021:
ŠtvrťrokZoznam faktúr
1/2021
2/2021
3/2021
4/2021

Faktúry za rok 2022:
ŠtvrťrokZoznam faktúr
1/2022
2/2022
3/2022
4/2022

Faktúry za rok 2023:
ŠtvrťrokZoznam faktúr
1/2023
2/2023
3/2023
4/2023

Faktúry za rok 2024:
ŠtvrťrokZoznam faktúr
1/2024
2/2024


^ Späť ^